Liman alanında acil durumlar için gerekli ilk yardım malzemeleri ile teçhiz edilmiş bulunan İlk Yardım Ofisi (Revir) bulunmaktadır.