Gemi iskelede bulunduğu süre içinde aşağıdaki kurallara uyulması hususunda gerekli önlemler alınacaktır.
 1. Geminin yanaşma iskelesindeki yeri Kılavuz Kaptan tarafından belirlenecektir.
 2. Geminin ve personelinin emniyeti açısından daima bir nöbetçi bulundurulacaktır.
 3. Her ne sebeple olursa olsun kirli ve yağlı sular gemiden iskeleye ve /veya denize akıtılmayacaktır.
 4. Sintine suyu, kirli balast suları, tank dibi çamuru ve katı atıkların denize atılması kesinlikle yasaktır.
 5. Gemide raspa ve boya yapılmayacaktır.
 6. Halatların boşları alınacak ve gergin halatlar boşlanacaktır.
 7. Liman müdürlüğünden yazılı bir izin alınmadıkça gemide  çalışma, kaynak vs yapılmayacaktır.
 8. Gemide yangın çıkması halinde acilen liman müdürlüğüne ve /veya pilot istasyonuna VHF kanal 12 den bilgi verilecektir.
 9. Liman Müdürlüğünden yazılı bir izin alınmadıkça ana makine de tamir yapılmayacak ve gemiler rıhtımdan her an iskeleden hareket edebilecek durumda olacaktır.
 10. Acil durumlar için gemide yeteri kadar personel bulundurulacaktır.
 11. Kaptan/ikinci kaptan yolcu /araç yüklemesi ve boşaltmasından sorumlu olacak herhangi bir sorun olduğunda liman müdürlüğüne bildirecektir. Kalkıştan sonra yapılacak şikayetler dikkate alınmayacaktır.
 12. Yakıt ve yağ alımlarında operasyon müdürlüğüne bilgi verilecek ve güvertedeki bütün frengiler kapatılarak deniz kirliliğini önleyici tüm önlemler alınacaktır.
 13. ISPS kapsamında Gemi Güvenlik Zabiti , Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile Koordineli çalışacaklardır.
 14. Yukarıda anılan kurallara uyulmaması durumunda meydana gelebilecek tüm zarar ve ziyandan gemi yetkilileri sorumlu olacaktır.
Tehlikeli Madde Rehberi`ne erişmek için tıklayınız