Çeşme Limanı, 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren (ISPS) " Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu " ile ilgili gereken tedbirleri alarak Uluslararası alanda güvenli bir liman olduğu belgelendirilmiştir.

Ulusoy Çeşme Limanı'nın Güvenlik politikası; Güvenlik ve Emniyet gereklerini yerine getirmek, devam ettirmek, hem deniz hem de karada güvenli çalışma ortamını sağlamaktır.

Limanda; profesyonel, iyi eğitimli ve Özel Güvenlik sertifikalı 24 Güvenlik personeli ile güçlü bir güvenlik yapısı sağlanmıştır.

Liman 24 saat devamlı olarak 75 kamera ile izlenerek kayıtları tutulmaktadır.

Ayrıca Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş, 29.11.2005 tarihinden itibaren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı tarafından kendi liman tesislerine yönelik olarak "Tanınmış Güvenlik Kuruluşu" (RSO) olarak yetkilendirilmiştir.