MARPOL 73/78 EK-I, EK-IV, EK-V kapsamında gemilerden kaynaklanan atıkların alımı için yönetmelik gereği Atık Kabul Tesisi kurulmuş olup, tesisimize 28.02.2006 tarihinde  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Lisans verilmiştir.Sıvı Atık kara tankerleri ile, Katı atık Çeşme Belediyesi Çöp kamyonları ile toplanmaktadır.